Kapije

KAPIJE su večne, izrađujemo ih od okruglih, kvadratnih i pravougaonih čeličnih profila.

Izrađena kapija se toplocinkuje potapanjem u kadu sa cinkom na 460 C tako da cink uđe u unutrašnjost cevi što znači da nema problema sa unutrašnjom kondezacijom vlage, a samim tim se ne stvara korozija u unutrašnjim delovima kapije.

 

VRSTE KAPIJA

- pešačka krilna
- pešačka klizna
- dvokrilna
- klizna
- samonosiva

 

Za spoljnu zaštitu pocinkovanih delova se koristi poluester u prahu, a zatim se kapija stavlja u komoru na 180 C.

Upotrebom štelujućih šarki obezbeđujemo podešavanje kapije u slučaju pomeranja tla.

Koristimo okove od poznatih svetskih proizvodjača tako da možemo sa ponosom reći da su naše kapije večne.

 

Zanimljive činjenice u vezi kapija

Dvokrilna kapija sa 4 segmenta se duplo brže otvara i zatvara, a zauzima duplo manji prostor kad je otvorena.
Zbog ovih karakteristika se ona u svetu naziva antivandal kapija i koristi se kada su potrebna brza zatvaranja/otvaranja (ambasade, zatvori...)

Klizna kapija iz segmenata je kapija koja klizi po šini i može se savijati i pod 90 stepeni, upotrebljava se gde nema dovoljno prostora za sklanjanje klizne kapije.

Višestruka klizna kapija se upotrebljava gde su veliki svetli otvori tako da dva ili više segmenata kapije klize paralelno jedna pored drugog, a prilično je manji prostor potreban kad je kapija otvorena.

Dupla samonosiva kapija zauzima duplo manji prostor kad je kapija zatvorena i ima duplo brže otvaranje i zatvaranje samonosive kapije. OTVARANJE KAPIJA može biti automatsko ili ručno sa ključem.